Healingpraktijk Siësta

Algemene voorwaarden

Healingpraktijk Siësta werkt volgens de beroepsethiek vastgelegd binnen de beroepsorganisaties st. CAT-Complementair en GAT. De algemene voorwaarden hebben betrekking op de onderneming “Praktijk Siësta” (verder te noemen opdrachtnemer) en de opdrachtgever/cliënt. Ik werk als CAT-vergoedbaar therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Wanneer je op de logo’s doorklikt wordt je geleid naar de desbetreffende site voor aanvullende informatie.

                   

Ik val als CAT-vergoedbaar therapeut onder het WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl.